GENERELLA KRAV

·         Du ska ha fyllt 18 år när hyresavtalet undertecknas

·         Du skriver dig på adressen som står på hyreskontraktet

·         Du ska kunna visa att du har en regelbunden inkomst i minst 6 månader före och efter inflyttningsdagen såsom, inkomst av tjänst, egen näringsverksamhet, frilansuppdrag, inkomst av kapital, pension, A-kassa, försörjningsstöd samt studiemedel

·         Din ekonomi ska räcka till både hyran samt övriga levnadskostnader, När din hyra är betald ska du som ensamstående ha minst 4 700 kr kvar att leva på och om du bor tillsammans med någon 7 800 kr. Inkomsten ska kunna styrkas

·         För att förhindra trångboddhet följer vi Boverkets norm för hur många personer som får bo i en och samma bostad

·         Du ska kunna lämna referenser från tidigare hyresvärd eller arbetsgivare

·         Du har en gällande hemförsäkring från och med inflyttningsdagen

·         Du inte har några betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder hos kronofogdemyndigheten

·         Du inte har några störningsanmärkningar från tidigare boende

·         Du inte röker varken i lägenheten eller på balkongen

·         Svea Apartment tar kreditupplysning på alla sökande som tackat ja till ett erbjudande på en lägenhet

SPECIFIKA KRAV FÖR STUDENTLÄGENHETER

Studiekrav

·         Hyresgästen ska vara antagen till minst 15 högskolepoäng vid universitet, högskola, yrkeshögskola eller annan likvärdig utbildning. Hyresgästen ska vara aktivt studerande och klara minst 15 poäng per termin. Hyresgästen kan även ha anställning som doktorand. Uppvisa studieintyg vid kontrakttillfället.

·         Studentlägenheter upplåts som tillfällig genomgångsbostad under max 6 år.

·         Större studentlägenheter (3:or och 4:or) upplåts till en student, som sedan tecknar inneboendeavtal med en annan student.

Inkomst

·         Det finns inga inkomstkrav för studentbostäderna. 

Övriga krav

·         Svenskt personnummer

·         Inga betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder

·         Boendereferenser

·         Hyresvärden har regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten. Antalet personer som skall bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek. 

·         Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande.

·         Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring.

Information om tvistlösning online i enlighet med Art. 14 Para. 1 av OTF (Online Tvist Beslut förordningen):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa online tvister enligt Art. 14 Para. 1 av ODR på en av deras plattformar. Plattformen ( http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå uppgörelser utanför domstol på tvister som uppstår efter inköp via nätet och upphandling av tjänster.

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead eller Reset password